Prof. Adnan Çoker Kimdir?

Prof. Adnan Çoker Kimdir?

Türk Ressam Adnan Çoker 1927’de İstanbul’da doğdu. 1944-1951 yılları arasında Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğrenim gören Adnan Çoker, o yıllarda kısa bir süre “çizgi resim” çalışmaları yaptı; Akademi yarışmalarında çeşitli ödüller aldı. Akademi’nin Yüksek Resim Bölümü’nü bitirip, askerlik görevini yaptıktan sonra, Ankara ve İstanbul’da desinatör ve haritacı olarak çalıştı. 1953’te Ankara’da, “Sergi Öncesi” adı altında açtığı ilk kişisel sergisini, 1954’te Ankara’da, 1955’te İstanbul’da açtığı sergilerle devam ettirdi.

Sanat Anlayışı

Adnan Çoker’in sanatı iki döneme ayrılabilir. 1970 öncesi ve 1970 sonrası. 1970 öncesi döneminin resimleri genellikle soyut anlatımcılığa dayanır. 1970’e doğru bu yoldaki özgür renkçiliğin şematik biçimlere, net ve geometrik ama hacimsel bir soyutçuluğa dönüştüğü görülür. Geleneksel Türk mimarlığının iç uzam kavramından yola çıkarak, bu kavramın esinlendirdiği gizemsel anlamı soyut bir hacim anlayışıyla bağdaştırmaya çalışan Adnan Çoker’in bakışımlılığı temel alan bu tür resimlerinde, anlatısallık ve yücelik, bir denge ve huzur uyumuyla bütünleşmiştir. Osmanlı ve Selçuklu anıtsal mimarlığının, iç uzamı dış dünyaya açan sivri kemerli kapı ve pencere motifinden yola çıkılarak oluşturulan bu uyum, sanatçının deyimiyle bir “kalıp biçim”e dayanır. Yani geometrik ve alışılmış biçimcilikten ayrılır.

Pembe, mor ve siyah tonların yalın uygulamasını temel alan bir sadeleşme ilkesinden hareket eden ışık, bu resimlerde, geleneksel mimarlığın yapı özelliğinden çıkarılmış bir öğedir, ama, soyut uzamsal bir disiplinin etkileyici nüansını da içerir. Siyah rengin “mutlak”, “tarafısız” ve “edilgen” etkisi, bir yorum vurgusunun eşliğinde ele alınmıştır.

Kişisel Sergileri

 • 1953 Dil Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara
 • 1954 Helikon Galerisi, Ankara
 • 1954 Maya Galerisi, İstanbul
 • 1955 Maya Galerisi, İstanbul
 • 1961 Türk Alman Kültür Merkezi, İstanbul
 • 1962 Türk Alman Kültür Merkezi, İstanbul
 • 1966 Türk Alman Kültür Merkezi, İstanbul
 • 1969 Galeri I, İstanbul
 • 1973 Amerikan Kültür Merkezi, İstanbul
 • 1979 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, İstanbul
 • 1986 Maçka Sanat Galerisi, İstanbul
 • 1988 Garanti Bankası Harbiye Sanat Galerisi, İstanbul
 • 1988 Mine Sanat Galerisi, İstanbul
 • 1989 Retrospektif Sergi, Derimod Kültür Merkezi, İstanbul
 • 1989-90 Maçka Sanat Galerisi, İstanbul
 • 1990 Mine Sanat Galerisi, İstanbul
 • 1991 Arda Sanat Galerisi, Ankara
 • 1993 Galeri Nev, Ankara
 • 1994-95 Galeri B, İstanbul
 • 1996 Aksanat Galerisi, İstanbul
 • 1996 Mine Sanat Galerisi, İstanbul

Metehan

WebteBilgi'nin Kurucusu